Tiedotteet

Jyväskylän taiteilijaseura ry.

Jyväskylän Taiteilijaseura ry. on keskisuomalaisten kuvataiteen ammattitaiteilijoiden järjestö. Taiteilijaseura on perustettu 1945.

Jyväskylän Taiteilijaseurassa on toista sataa jäsentä.

Taiteilijaseura toimii alueen kuvataiteen edistämiseksi ja taiteilijoiden ammatillisten ja sosiaalisten etujen parantamiseksi järjestämällä näyttelytoimintaa, ylläpitämällä galleria- ja taidelainaamotoimintaa sekä olemalla yhteydessä kulttuurialan virkamiehiin ja organisaatioihin.

Taiteilijaseura pyrkii aktiivisesti ottamaan kantaa Jyväskylän kaupungin sekä Keski-Suomen alueen kuntien kulttuuripolitiikkaan, jotta taiteilijoiden, taiteilijaseuran ja taidelaitosten toimintaedellytykset säilyisivät.

Jyväskylän Taiteilijaseura sijaitsee Beckerin talossa Jyväskylässä (Seminaarinkatu 28). Talossa toimii Galleria Becker ja taidelainaamo.