Ville Mäkikoskela
Veistoksia KAUPUNKIKUVIA-sarjasta

Galleria Becker 11.- 29.3.2017

Teosteni sarja KAUPUNKIKUVIA rakentuu kerronnalliseksi kokonaisuudeksi kaupunkitilasta, jossa kohtaavat tosi ja taru, menetykset ja haaveet. Kertomus koostuu katkelmista, ihmiskohtaloista, enimmäkseen tavaramaailman läpi kerrottuina.

KAUPUNKIKUVIA on välähdyksenomaisia tilanteita, tähän hetkeen pysäytettynä ja yhteen tuotuna. Se on nimensä mukaisesti sarja irrallisia kuvallisia ja tilallisia merkintöjä, havaintoja. Veistosten aiheet pohjautuvat todellisiin havaintoihin ja löydöksiin kaduilta, toreilta ja rakennetusta ympäristöstämme. Olen halunnut ikuistaa arkipäiväiset aiheet ja nopeat tilanteet marmorin ajattomuuteen, mustan kiven mykkyyteen ja kuvanveiston historiaan.

Näyttelyn teokset käsittelevät (kaupunki)luonnon ja rakennetun ympäristön kohtaamista, jäljen jättämistä, kaiken katoavaisuutta. Teokset puhuvat haikeansuloisella tavalla siitä kuinka toiset aina lähtevät ja toiset jäävät.

Kiitokset TAIKE/ Näyttöapurahalautakunta.

Ville Mäkikoskela